Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Andrzeja Rapacza o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33858510
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Andrzeja Rapacza zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 104/18 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Tenczynie i oznaczonych jako:
- dz. 7994 obj. KR1Y/00084739/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz Andrzeja Matlaka
- części działek nr: 8374/22, 9700, 83224/1 obj. KR1Y/00062777/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Marii Flaga, Jana Karpierz, Wojciecha Bednarczyka, Anieli Kowalczyk, Marii Pietrzak, Józefa Bajaka, Franciszka Mońko, Franciszka Flagi, Jana Leksander, Józefa Leksander, Barbary Cholewa, Marianny Stojebowej, Marianny Rapaczowej, Jakuba Biedrończyka, Marianny Biedrończyk, Anieli Biedrończyk, Anny Biedrończyk, Jana Biedrończyka, Alojzego Stojeba, Tomasza Kowalczyka, Anieli Kowalczykowej, Stefanii Wójcikówny, Franciszka Stojeby, Franciszka Kalety, Anny Kowalczykowej, Marii Kowalczyk, Jana Kowalczyk, Marii Czech, Józefa Kowalczyka, Michała Kowalczyka, Andrzeja Kowalczyka, Wojciecha Bednarczyka, Marii Majewskiej, Bronisława Majewskiego, Bogusławy Wilczak
wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wpisanych w księgach wieczystych jako właściciele nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33858510
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne