Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Ostrołęce toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności położonej we wsi Choromany-Witnice.

łódzkie, Ostrołęka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33858597
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
07-400 Ostrołęka
Ulica
Mazowiecka 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Ostrołęce, pod sygn. akt I Ns 91/18, toczy się postępowanie z wniosku Marty Haliny Kołoty z udziałem Czesławy Gniazdowskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Choromanach z siedzibą w Choromanach o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 197 o pow. 0,4557 ha i 215 o pow. 0,14 ha, położonych we wsi Choromany-Witnice (gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie), dla których to nieruchomości nie zostały urządzone księgi wieczyste ani zbiory dokumentów, będących we władaniu Jana Gniazdowskiego, poprzednika prawnego wnioskodawczyni Marty Haliny Kołoty i uczestniczki postępowania Czesławy Gniazdowskiej. Wzywa się osoby, którym wobec ww. nieruchomości przysługuje prawo własności, w tym mieszkańców wsi Choromany-Witnice, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i udowodniły przysługujące im prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33858597
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne