Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Edwardy Anyszek o stwierdzenie nabycia zasiedzenia własności nieruchomości położonej we wsi Węgielce

lubelskie, Lubartów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33858605
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-100 Lubartów
Ulica
Lubelska 57
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W LUBARTOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie I Wydziałem Cywilnym toczy się w sprawie I Ns 265/15 postępowanie z wniosku aktualnego posiadacza Edwardy Anyszek o stwierdzenie nabycia przez nią przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej we wsi Węgielce, obręb 0025 Węgielce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 446/1 o powierzchni 0,11 ha. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, zwłaszcza właścicieli i następców prawnych właścicieli opisanej nieruchomości, w tym w szczególności następców prawnych Konstantego i Franciszki małżonków Gromkowskich, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się do Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33858605
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne