Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienie ciążących obowiązków przez członków Zarządu WSBM " Chomiczówka "

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33858515
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-755 Warszawa
Ulica
Krasińskiego 65
Osoba kontaktowa
PROKURATURA REJONOWA WARSZAWA ŻOLIBORZ W WARSZAWIE

SzczegółyOgłoszenie
Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie informuje członków WSBM "Chomiczówka", że postępowanie o sygnaturze PR 3 Ds. 314.2018.III - w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia ciążących obowiązków przez członków Zarządu WSBM "Chomiczówka" w bliżej nieokreślonym okresie, nie wcześniej niż od 2013 r. i nie później niż do sierpnia 2016 r. podczas realizacji zadań inwestycyjnych "Żółwia, Melioracyjna, Sieciechowska", robót remontowo-budowlanych przy ul. Conrada, P. Nerudy, Kluczowej w Warszawie, czym działali na szkodę ww. spółdzielni, wyrządzając jej znaczną szkodę majątkową, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk - postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 roku zostało zawieszone na podstawie art. 22 § 1 kpk z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania, to jest konieczność uzyskania opinii biegłego z zakresu finansów i księgowości.
Przedmiotowe postępowanie zostanie podjęte po uzyskaniu opinii wskazanego powyżej biegłego.
Pouczenie:
Na podstawie art. 22 § 2 kpk, art. 459 § 2 kpk i 465 § 1 i 2 kpk na powyższe postanowienie służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 kpk i art. 460 kpk).
33858515
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne