Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33859053
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen.J.Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygnaturą akt XI Ns 251/18 toczy się sprawa o uregulowanie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Przedmiotem postępowania jest nieruchomość położona w Tyczynie, obr. nr 0005 Kielnarowa, woj. podkarpackie, powiat rzeszowski, oznaczona numerem ewidencyjnym 1081 o pow. 0,57 ha, niemająca założonej księgi wieczystej. Jako właściciel w ewidencji gruntów wpisany jest Tadeusz Matwij, syn Józefa i Anny.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Teresy Chmiel, Jędrzeja Kwoki, Bronisławy Szury, Szczepana Szury, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie ono udowodnione.
33859053
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne