Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33859073
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółySygn. akt I Ns 323/17
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Wydział I Cywilny z wniosku Felicji Grzesik z udziałem Mariana Lachcika, Teresy Lachcik, Anny Pado, Marii Lachcik, Adama Lachcika, Mariana Dworaka, Kazimiery Dworak, Romana Dworaka, Krzysztofa Dworaka, Małgorzaty Kłos, Marii Wojton, Mieczysława Janowskiego, Felicji Gargała, Janusza Grzesika, Andrzeja Grzesika o uregulowanie własności nieruchomości oznaczonej jako działki:
- działki nr 2485/2 o powierzchni 0,11 ha, położonej w Mrowli, gm. Świlcza,
- działki nr 1086/2 o powierzchni 0,22 ha, położonej w Mrowli, gm. Świlcza, powstałej z parceli gruntowej 755/1 objętej Lwh 32,
- działki nr 558/2 o powierzchni 0,24 ha, położonej w Mrowli, gm. Świlcza, powstałej z parceli gruntowej nr 929/1 objętej Lwh 319 oraz z parceli gruntowej nr 929/2 objętej księgą wieczystą RZ1Z/00024644/2,
- działki nr 559 o powierzchni 0,54 ha, położonej w Mrowli, gm. Świlcza, powstałej z parceli gruntowej 930/1 objętej Lwh 319 oraz z parceli gruntowej 930/2 objętej Lwh 97,
- działki nr 2996 o powierzchni 0,20 ha, położonej w Mrowli, gm. Świlcza, powstałej z parceli gruntowej nr 549/2 objętej zniszczonym Lwh 619.
- w drodze uwłaszczenia.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane niniejszą sprawą, a w szczególności Helenę Feret, Marię Feret, Eugeniusza Fereta, Eugeniusza Grzesika i Zbigniewa Grzesika, a jeżeli nie żyją, to ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uregulowanie własności nieruchomości w drodze uwłaszczenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Sąd wzywa wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o wyżej wymienionych osobach, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia przekazały je Sądowi.
33859073
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne