Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Annie Słowik

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33859077
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 177/18/P z wniosku Pawła Słowika o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Annie Słowik, córce Bartłomieja i Katarzyny Wiercioch, zmarłej 28 lipca 2017 r. w Krakowie, przed śmiercią stale zamieszkałej w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33859077
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne