Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Rozalii Kuciel i Aleksandra Kuciela o uwłaszczenie nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33859531
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny pod sygn. akt: I Ns 187/18/K toczy się postępowanie z wniosku Rozalii Kuciel i Aleksandra Kuciela o uwłaszczenie nieruchomości.
Wnioskodawcy Rozalia Kuciel i Aleksander Kuciel wnieśli o stwierdzenie, że stali się z dniem 4 listopada 1967 r. z mocy samego prawa właścicielami nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej o nr. 5516, o powierzchni 0,0035 ha, położonej w gminie Filipowice, jednostka ewidencyjna 120606_5 Krzeszowice, obręb 0006 Filipowice, objętej dawnym Lwh 108 Filipowice, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Prawo własności nieruchomości wpisane jest we wskazanym Lwh na rzecz spadkobierców Rozalii Kłeczek, tj. Michała Kłeczka, Marianny Kłeczek i Jana Kłeczka, którzy nie żyją. Sądowi nie są znane dane ich spadkobierców.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i wykazali swoje prawa do przedmiotu uwłaszczenia.
33859531
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne