Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Sanok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33859923
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-500 Sanok
Ulica
Mickiewicza 29

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przetarg na sprzedaż nieruchomości Hotel "EUROPA" położonej w miejscowości Lublin przy ul. Krakowskie Przedmieście 29
Oferty kupna należy przesłać na adres : Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o. 38-500Sanok ul. Mickiewicza 29 ,w terminie do dnia:17 grudnia 2018r.godz.10.00 z dopiskiem na kopercie" Przetarg Hotel EUROPA"
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadiumw wysokości 10.000 zł na konto wskazane w szczegółowych warunkach przetargowych umieszczonych na stronie internetowej: www:bieszczadypttk.pl
Dodatkowych informacji udziela Zarząd Spółki BSiH PTTK z siedzibą w Sanoku pod numerem telefonu:13 46 311 29.
O wynikach przetargu jego uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7. dni od dnia otwarcia ofert.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie.
33859923
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne