Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33859982
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2012 roku sygn. akt I Ns 292/18 zezwolił wnioskodawcom Dorocie Sitarskiej i Mirosławowi Jackowi Sitarskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 zł (dwa złote), wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanej w dziale IV KI1O/00018696/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, należności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą na rzecz Mariana Czechowskiego, która to kwota ma zostać wypłacona na żądanie następców prawych tej osoby na ich wniosek po wykazaniu swych uprawnień.
33859982
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne