Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860061
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 362/18 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Haliny Zakałużny o stwierdzenie nabycia spadku po Oldze Zakałużny c. Grzegorza Furmańskiegio i Anny, zmarłej w dniu 13.12.2002 r., ostatnio stale zamieszkałej w Łuczycach, pow. przemyski, woj. podkarpackie. W skład spadku wchodzi nieruchomość zabudowana położona w Łuczycach.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności dzieci spadkodawcy i ich dzieci, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33860061
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne