Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Renaty Świerczyńskiej o uregulowanie własności nieruchomości rolnej

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Renaty Świerczyńskiej zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 151/18 w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości rolnej, oznaczonej, jako cz. pgr 1686/2, obj. LWH70, gmina katastralna Polanka, w której jako właściciele figurują: Stefania Żądło, córka Piotra, Emilia Żądło, córka Piotra i Emilia z Żądłów Pilch, które nie żyją, a nie są znani ich następcy prawni.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Stefanii Żądło, Emilii Żądło i Emilii z Żądłów Pilch, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd ureguluje własność ww. nieruchomości bez ich udziału, o ile zostanie to udowodnione.
33860677
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne