Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabyciaw drodze zasiedzenia prawa wlasności nieruchomości położonej w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860609
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt VI Ns 1253/13/S z wniosku Krzysztofa Kusia oraz Stanisławy Kusia o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności udziałów w łącznej wysokości 25/48 w nieruchomości położonej w Krakowie, przy ulicy Cystersów 24, składającej się z działki ewidencyjnej nr 401/1, obręb, Grzegórzki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00220664/5, w której wpisano jako właścicieli Annę Jamrozową, Jerzego Kazimierza Malika (Molika), Józefa Mikę, Jerzego Mikę, Henryka Mikę, Krzysztofa Kusia, Stanisławę Kusia.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali przysługujące im prawo własności tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33860609
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne