Ogłoszenie

Postepowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Brzeskiej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860678
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny, informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 1262/18/N toczy się postępowanie z wniosku Mariusza Kluzik i Aleksandry Kluzik (następców prawnych poprzedniej wnioskodawczyni Iwony Kluzik) przy udziale Wspólnoty Gruntowej Osiedle Wolica w Krakowie o zasiedzenie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr. 389 o pow. 0,0368 ha położonej w Krakowie przy ulicy Brzeskiej w obrębie ewidencyjnym numer 31 Nowa Huta, która objęta jest częściowo zniszczonym wykazem hipotecznym LWH 28 - Wolica.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
33860678
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne