Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860680
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział I Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 1197/18/K toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia na rzecz Cecylii Kowalskiej nieruchomości położonej w Krakowie, składającej się z działki nr 40 o pow. 0,0339 ha, dla której brak jest urządzonej księgi wieczystej, składającej się parcel 1. kat. 23/4, 1. kat. 237/7, pb 138/2 objętych Lwh 195 Bielany - zniszczonym oraz z parcel 1. kat. 23/3, pb 138/4 objętych Lwh 176 Bielany.
Sąd wzywa osoby zainteresowane w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiły się i wykazały swoje prawo własności nieruchomości objętej wnioskiem, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności w drodze zasiedzenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33860680
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne