Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860845
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns 269/18 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Guła z udziałem Marka Mazura i innych, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położnej w Szczaworyżu, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej nr. ewidencyjnym działki 347, o pow. 0,2 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie prawa własności tej nieruchomości przez wnioskodawczynię Barbarę Guła, jeśli stosowne przesłanki zostaną ku temu wykazane.
33860845
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne