Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860862
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
Staszica 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Starachowicach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 246/18 z wniosku Weroniki Zawadzkiej o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Jadwidze Zawadzkiej, c. Stanisława i Jadwigi, zm. 8 czerwca 2014 r. w Parszowie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Parszowie, gm. Wąchock.
W skład spadku po ww. zmarłej co najmniej wchodzą:
- prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 318/2 o pow. 0,0806 ha, położonej w Parszowie, dla której to nieruchomości SR w Starachowicach prowadzi KW nr KI1H/00046677/3;
- udział w części 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 351/1 o pow. 0,1400 ha, położonej w Parszowie, dla której to nieruchomości SR w Starachowicach prowadzi KW nr KI1H/00051760/0;
- prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 312/2 położoną w Parszowie (brak KW).
Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33860862
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne