Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nisku toczy się postępowanie nabycie udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Jeżowie.

podkarpackie, Nisko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860742
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-400 Nisko
Ulica
3 Maja 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NISKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nisku, I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 71/18, z wniosku Edwarda Węglarza i Stanisławy Węglarz z udziałem Marii Bednarz, Stanisława Kidy, Lucyny Kidy, Stanisława Guzik, Danuty Motyki, Krystyny Węglarz, Rafała Węglarza, Adama Węglarza, Krzysztofa Węglarza, Marii Węglarz-Gołębiowskiej, Stanisława Węglarza, Katarzyny Węglarz, Andrzeja Węglarza, Anny Bednarz, Ireny Skiby, Piotra Węglarza, Grzegorza Węglarza, Pawła Węglarza i Ryszarda Węglarza o stwierdzenie nabycia 3/6 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe, powiat Nisko, województwo podkarpackie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1513 o pow. 0,3924 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nisku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1N/00044917/7. W dziale II ww. księgi wieczystej jako współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości wpisani są: nieżyjąca już Zofia Skomro w 3/6 częściach oraz uczestnicy postępowania Maria Bednarz w 2/6 częściach i Lucyna Kida w 1/6 części. Mając na uwadze powyższe, wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności udziału w ww. nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33860742
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne