Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sanoku toczy się sprawa o zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej.

podkarpackie, Sanok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-500 Sanok
Ulica
Kościuszki 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SANOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Sanoku I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I.Ns. 395/18, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku, składającej się z działek o numerach:
1167/1 o pow. 0,0608 ha, 1167/2 o pow. 0,2761 ha, 1167/3 o pow. 0,0573 ha, objętej rejestrem gruntów, nr jednostki rejestrowej: G971, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1S/00040805/5, gdzie jako właściciel widnieje Anna Babiniec, c. Marcina i Józefy.
Posiadaczem opisanej nieruchomości był Jan Strzałka, s. Franciszka i Rozalii, a obecnie jest jego syn Stanisław Józef Strzałka, s. Jana i Bronisławy.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Annę Babiniec, c. Marcina i Józefy, ewentualnie spadkobierców po niej, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Sanoku i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości .
33860694
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne