Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Skaryszew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33861504
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
1905 Roku 47

SzczegółyPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w RADOMIU Sp. z o.o.
z siedzibą w Skaryszewie
26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6
Adres do korespondencji: 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 47
tel. (48) 362-11-54

ogłasza:
nieograniczony przetarg ustny w drodze publicznej licytacji
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/31 o powierzchni 1.467 m2, zapisanego w KW RA1R/00100431/5 prowadzonej przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu.
Cena wywoławcza: 184.000 zł.
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT, o ile według stanu prawnego na dzień sprzedaży zajdą przesłanki jego naliczenia.
Wysokość wadium: 18.400 zł.
Minimalne postąpienie: 2.000 zł.
Dojazd do działki nr 23/31 - od ul. 1905 Dojazd do działek nr 23/33 i 23/35 - od ul. 1905 Roku na zasadzie odpłatnej służebności drogi koniecznej, wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego, na kwotę 33.000 zł. plus należny podatek VAT, płatnej jednorazowo z kwotą nabycia.
Przetarg odbędzie się dnia 19.12.2018 r. o godz. 12.00 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., przy ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom, I piętro - sekretariat - pokój nr 22.
Szczegółowe informacje, w tym warunki uczestnictwa w przetargu dostępne są na stronie internetowej www.pksradom.pl
33861504
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne