Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33861554
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 248/18 z wniosku Bożeny Targowskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kolonia Robotnicza 55 działki gruntu o powierzchni 0,1153 ha, oznaczonej numerem 64, mającej urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim księgę wieczystą nr KI1O/00002971/1.
Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności Tomasza Targowskiego i Kamila Targowskiego - synów Witolda Targowskiego, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33861554
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne