Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Lipnicy Małej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33861079
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1331/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Jabłonka o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 31 grudnia 2006 roku nieruchomości poł. w Lipnicy Małej, gmina Jabłonka, woj. małopolskie, stanowiącej dz. ewid. nr 23758 o pow. 0,0908 ha, powstałej z części parcel gruntowych nr: 12152/3 - Lwh 358, który utracił moc prawną, 12149/5 - Lwh 993, który utracił moc prawną, 12149/4 - Lwh 974, który utracił moc prawną, 12149/3 - Lwh 977, który utracił moc prawną, 12149/2 - Lwh 981, który utracił moc prawną, 12149/1, który utracił moc prawną, 12148 - Lwh 1001, który utracił moc prawną, 12147 - Lwh 969, który utracił moc prawną, 12146 - Lwh 994, który utracił moc prawną, 12145 - Lwh 985, który utracił moc prawną, 12144 - Lwh 392, który utracił moc prawną, 12152/1 - Lwh 375, który utracił moc prawną, 12151/2, który utracił moc prawną.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Wincentego Schab, Franciszka Wątorczyka s. Stefana i Anny, Joannę Bogaczyk c. Stefana i Anny, Benedykta Wykręt, Wendelina Wątorczyk s. Ignacego, Józefa Ziębę s. Jana, Józefa Ziębę s. Józefa, Anzelma Wątorczyk, Rozalię Zięba, Ignacego Chrustek s. Ignacego, Franciszka Chrustek s. Ignacego, Edwarda Madziar, Annę Szlachta, Annę Wykręt-Wilk, Franciszka Surowczyka s. Jana, Stefana Surowczyka s. Jana, Ferdynanda Wykręt s. Jana, Anastazję Wykręt c. Jana, Katarzynę Brzegowy, Anielę Wątorczyk, Józefinę Wierzbiak, Franciszka Stanek s. Jana, Jana Marmula s. Ignacego, Franciszka Marmula s. Ignacego, Franciszka Wykręt s. Ernesta, Emila Wykręt s. Ernesta, Ernesta Wykręt s. Ernesta, Józefa Wykręt s. Ernesta, Alojzego Wykręt s. Ernesta, Karola Wykręt s. Ernesta, Rudolfa Surowczyk s. Jana, Ignacego Surowczyk s. Jana, Joannę Surowczyk c. Jana, Teresę Marmula c. Stefana, Joannę Marmula c. Stefana, Rozalię Karkoszka c. Jana, Augustyna Karkoszka s. Jana, Stefana Karkoszka s. Jana, Filomenę Karkoszka c. Jana, Anne Wójciak c. Stefana, Franciszka Wójciak s. Stefana, Józefinę Wójciak c. Stefana, Andrzeja Wójciak s. Stefana, Marię Schab, Paulinę Szlachta, Ludwikę Wójciak c. Stefana, Cecylię Wójciak c. Stefana, Wincentego Stec, Marię z Wykrętów Zięba, Annę z Madziarów Szlachtę, Wiktora Wykręt s. Ernesta, Andrzeja Stec s. Ignacego, Marię ze Steców Miciniak, Karolinę ze Stopiaków Stec, Wendelina Stec s. Wincentego, Anielę z Janowiaków Stec, Józefa Stec s. Andrzeja, Celestynę Szewczyk, Tyburcję Szewczyk, Annę Michalak, Franciszka Wójciaka, Andrzeja Stec s. Andrzeja, Baltazara Zubrzyckiego, Seweryna Stec s. Ignacego, Kazimierza Stec s. Ignacego, Józefa Stec s. Ignacego, Stefana Stec s. Ignacego, Karola Stec s. Ignacego, Karolinę Stec c. Ignacego, Joannę Stec c. Ignacego lub ich następców prawnych, przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i udowodniły swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33861079
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne