Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziałów we własności nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33861982
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku Elżbiety Groblickiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziałów we własności nieruchomości:
- składającej się z działki nr 87/6 o pow. 0,0183 ha, położonej w Krakowie, jednostka Podgórze, obręb 107, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00562230/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie,
- składającej się z działek nr 87/7 i 87/8 o pow. 0,4244 ha, położonej w Krakowie, jednostka Podgórze, obręb 107, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00329007/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych nabyciem prawa własności powyższej nieruchomości, a w szczególności następców dawnej współwłaścicielki Marianny Karcz z domu Grząk, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w prowadzonym postępowaniu o zasiedzenie.
33861982
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne