Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości połozonej w Lipnicy Małej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33861996
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1298/18 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Nowak o zasiedzenie nieruchomości położonej w Lipnicy Małej, gmina Jabłonka, oznaczonej jako działki ewid. nr 15837/2, 15840, 15918, 15920, 15933 o łącznej pow. 0,3931 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Stanisława Szewczyka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33861996
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne