Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydziale II Cywilnym pod sygnaturą akt II Ns 340/16 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielni...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155540
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydziale II Cywilnym pod sygnaturą akt II Ns 340/16 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Józefa Sowińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Gulcz córce Wacława i Janiny, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Wieluńskiej 2/18, zmarłej w dniu 10 listopada 2015 r. w Warszawie. W skład spadku wchodzi zwaloryzowany wkład mieszkaniowy związany ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku przy ulicy Wieluńskiej 2 w Warszawie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydziału II Cywilnego i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne