Ogłoszenie

Ogłosznie

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku Jan Bratko z udziałem Wandy Bratko i Skarbu Państwa sygn. akt INs 521/18 o stwierdzenie nabycia przez Jana Bratko i Wandę Bratko na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej przez zasiedzenie z dniem 1.10.2005 r. własności nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Chrzanowskiej, woj. podkarpackie, o numerze nr 747, obr. 201 (dawna nr 37, obr. 17), o pow. 0,4288 ha i nr. 748, obr. 201 (dawna nr 38, obr. 17), o pow. 0,0470 ha, która nie ma urządzonej kw - Lwh nr 779, gm. kat. Przemyśl.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia zgłosili się w tut. sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie wykazane.
33862305
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne