Ogłoszenie

Ogłoszenie o zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Sarnowie, gmina Lubraniec

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862442
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Włocławskiego oznaczone sygn. akt I Ns 775/18, o zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Sarnowie, Gmina Lubraniec, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 107 o łącznej powierzchni 1.8600 ha, dla której to nieruchomości nie można stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub jest prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do ww. nieruchomości, w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, o ile zostanie ono udowodnione.
33862442
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne