Ogłoszenie

Ogłoszenie o zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Kolonii Łódź, gmina Lubraniec

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862446
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Włocławskiego oznaczone sygn. akt I Ns 930/18 o zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Kolonii Łódź, Gmina Lubraniec, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki oznaczone numerami 35/5, 55/2 o łącznej powierzchni 0,3271 ha, dla której to nieruchomości nie można stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub jest prowadzony zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do ww. nieruchomości, w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, o ile zostanie ono udowodnione.
33862446
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne