Ogłoszenie

Przetarg Szczecińskiej Spółdzielni MIeszkaniowej na wykonanie robót budowlanych

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862451
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Jodłowa

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jodłowa 7 A w Szczecinie tel. 91 43 22 522 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonaniu robót budowlanych polegających na remoncie instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Mickiewicza.
Zadanie I - budynki mieszkalne - Czorsztyńska 38, Czorsztyńska 40 i W. Polskiego 174
Zadanie II - budynki mieszkalne - Reduty Ordona 73, Reduty Ordona 81, Reduty Ordona 75, 75 A, 79, 79 A
Terminy realizacji robót
zadanie I - 5 tygodni od daty podpisania umowy,
zadanie II - 12 tygodni do daty podpisania umowy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w cenie 100 zł +VAT w siedzibie Zamawiającego, pokój 103,101, tel. 91 43 22 533/515. Wadium w wysokości 1.200 zł (zadanie I) i 4000 zł ( zadanie II) należy wnieść do 14.12.2018 roku do godz. 10.00
Wadium przetargowe może być wniesione przelewem na rachunek bankowy:
51 1020 4795 0000 9902 0003 9685 lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zwrot wadium zostanie dokonany na warunkach SIWZ.
Oferty należy składać w kancelarii SSM przy ul. Jodłowej 7 A w Szczecinie do dnia 14.12.2018 do godz. 10:30. Oferent jest związany ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 211 w dniu 14.12.2018 r.
o godz. 12:00.
Informacji udziela - Dział Eksploatacji tel. 91 43 22 533, 509 313 170.
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33862451
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne