Ogłoszenie

Przetarg Szczecińskiej Spółdzielni MIeszkaniowej na malowanie klatek schodowych

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862452
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
Jodłowa

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie
ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" na przedmiot zamówienia
malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie:
Zadanie 1, ul. Juranda 23, 23A, 23B (wadium 3 000,00 zł, termin 60 dni)
Zadanie 2, ul. Piramowicza 3, 4, 4A (wadium 3 000,00 zł, termin 60 dni)
Zadanie 3, ul. Piramowicza 8, 9, 10 (wadium 3 000,00 zł, termin 60 dni)
Zadanie 4, ul. Czorsztyńska 36 (wadium 1 000,00 zł, termin 30 dni)
Zadanie 5, ul. Czorsztyńska 38 (wadium 1 000,00 zł, termin 30 dni)
Zadanie 6, ul. Czorsztyńska 40 (wadium 1 000,00 zł, termin 30 dni)
Zadanie 7, ul. Czorsztyńska 42 (wadium 1 000,00 zł, termin 30 dni)
Zadanie 8, ul. Reduty Ordona 73 (wadium 2 000,00 zł, termin 40 dni)
Zadanie 9, ul. Reduty Ordona 75, 75A, 79, 79A (wadium 4 000,00 zł, termin 90 dni)
Zadanie 10, ul. Reduty Ordona 81 (wadium 2 000,00 zł, termin 40 dni)
Zadanie 11, ul. Reduty Ordona 70, 70A (wadium 2 000,00 zł, termin 40 dni)
Zadanie 12, ul. Reduty Ordona 84, 86, 88 (wadium 3 000,00 zł, termin 60 dni)
Zadanie 13, ul. Witkiewicza 19, 20 (wadium 2 000,00 zł, termin 40 dni)
Zadanie 14, ul. Żwirki i Wigury 10, 12 (wadium 3 000,00 zł, termin 40 dni)
Zadanie 15, ul. Wojska Polskiego 174 (wadium 1 000,00 zł, termin 30 dni)
Zadanie 16, ul. Mickiewicza 131, 133, 135, 137, 139, 141 (wadium 4 500,00 zł, termin 90 dni)
Zadanie 17, ul. Ratajczaka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (wadium 5 000,00 zł, termin 90 dni)
Zadanie 18, ul. Włodkowica 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (wadium 6 000,00 zł, termin 120 dni)
Termin wykonania zadań liczony jest od momentu wejścia na roboty. Każde z zadań traktowane jest jako odrębne zamówienie. Zamawiający przewiduje, że realizacja wszystkich robót obejmować będzie okres od 04.02.2019 r. do 20.12.2019 r.
Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza do stosowania produkty marek: Tikkurila, Dekoral, Dyrup, Dulix, Brillux, Flugger.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja warunków zamówienia,
którą w cenie 50 zł, termin można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 914322541.
Wadium należy wnieść do dnia 17.12.2018 r. do godziny 10.50 w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10.50
w dniu 17.12.2018 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 11.00 w dniu 17.12.2018 r.
Termin związania z ofertą 60 dni. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
33862452
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne