Ogłoszenie

Obwieszczenie Roborniczej Spółdznieli Mieszkaniowej Motor

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862227
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MOTOR

Szczegóły,,Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "MOTOR" w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy:
- ul. Tumidajskiego 4/27 o powierzchni użytkowej 38,90m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, III piętro, kwota wywoławcza 175.500,00 zł, wadium 3.510,00 zł
Kwota wywoławcza dotyczy mieszkania w obecnym stanie technicznym.
Oferty z podaną kwotą należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 okazując dowód wpłaty wadium do dnia 17.12.2018r. do godz. 9.00.
Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się w dniu 17.12.2018r. o godz. 10.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wybrany oferent, którego oferta wygra, uchyli się od zawarcia umowy. Oferty z kwotą niższą niż wywoławcza będą odrzucone.
Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta w formie aktu notarialnego umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu przez Spółdzielnię na rzecz nabywcy.
Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla ,,Niepodległości" ul. Tumidajskiego 24, tel.81/747 45 57
Wszelkie informacje i "Regulamin przetargu" do wglądu można uzyskać w Dziale Członkowsko- Mieszkaniowym przy ul. Daszyńskiego 4- pok. 6, Tel. 81/ 749 72 14 lub 81/ 749 72 18"
33862227
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne