Ogłoszenie

Obwieszczenie

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33862275
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie o sygn. I Ns 615/18 toczy się postępowanie z wniosku Stefanii Wal o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej we wsi Guzówka, gmina Wysokie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77 o pow. 0,75 ha i nr 78 o pow. 0,42 ha, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd prowadzi księgę wieczystą LU1I/00233257/6. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33862275
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne