Ogłoszenie

Obwieszczenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33862283
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie toczy się postępowanie z wniosku Banku PKO S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Wiesławie Żak, zmarłym w dniu 11 kwietnia 2014 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie. Wzywa się, aby spadkobiercy po Piotrze Wiesławie Żak w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu spadku.
33862283
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne