Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862323
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 606/17, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Cieśla.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym następców prawnych po zmarłym Janie Cieśla, synu Łukasza i Franciszki, zmarłym w dniu 1.02.2004 r. w Górnie, ostatnio stale zamieszkałym w Górnie, aby w terminie 6 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33862323
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne