Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomosci położonej w Kaszowie, Gminie Liszki

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862002
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 493/17/K toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Kromki przy uczestnictwie Gminy Liszki, Krzysztofa Kromki, Mirosława Kromki i Wojciecha Kromki o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawczyni Krystyna Kromka wniosła o stwierdzenie zasiedzenia na swoją rzecz nieruchomości położonej w Kaszowie, Gminie Liszki, składającej się z działki nr 2280 o powierzchni 0,31 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1K/00024941/2 lub co najmniej część działki 2280 - w granicach dawnych parcel katastralnych l.kat. 2631/54 oraz l.kat. 308. Prawo własności całej opisanej powyżej nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Liszki. Prawo do wymienionych parcel katastralnych nabyła w 1947 r. Zofia z Parów Zaborowska.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33862002
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne