Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862869
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1834 o powierzchni 0,50 ha położonej w Ulanicy, gminie Dynów, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim.
Działka ewidencyjna nr 1834 położona w Ulanicy powstała ze zmiany oznaczenia pgr 1181/1 objętej zniszczonym spisem parcelowym gm. kat. Ulanica.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
33862869
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne