Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862881
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny, pod sygnaturą akt XI Ns 487/18, toczy się sprawa o uregulowanie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Przedmiotem postępowania jest nieruchomość położona w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie oznaczona jako działki o numerach 265 o pow. 0,05 ha 1313/1 o pow. 0,10 ha. Dla nieruchomości tej brak założonej księgi wieczystej.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie ono wykazane.
33862881
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne