Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862895
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt I Ns 1002/17 wydał postanowienie, wnioskodawczyni Monice Hess na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 zł (jednego złotego) wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, będącej przedmiotem postępowania egzekucyjnego o sygn. akt II KM 467/39, ujawnionego w dziale III księgi wieczystej o numerze RZ1Z/00022833/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych, o ustaleniu, że kwota wymieniona w pkt. 1 niniejszego postanowienia ma zostać wypłacona wierzycielowi Apolonii Jabłońskiej lub jej spadkobiercom prawnym bądź następcom prawnym po udowodnieniu prawa do przedmiotowego depozytu.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33862895
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne