Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krakowie toczy się postępowanie o nabycie prawa własności gospodarstw rolnych.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862713
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, do sygnatury akt I Ns 766/18/K toczy się postępowanie z wniosku Eugeniusza Madydy przy uczestnictwie Anny Madydy, Zdzisława Jurkowskiego, Genowefy Koczwary, Celiny Kotuli, Genowefy Przybyły, Ireny Kopeć, Zbigniewa Cyganika, Wojciecha Cyganika, Elżbiety Skowronek, Stefanii Marchewki, Jerzego Jaglarza, Stanisława Madydy, Anny Wójcik, Krystyny Kasprzyk, Marana Madydy, Józefa Madydy, Danuty Tarko, Krystyny Solarz i Marii Zawłockiej o stwierdzenie nabycia prawa własności z mocy ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych:
- położonej w Mnikowie, składającej się z działki nr 569, powstałej z parcel gruntowych 1. kat. 618 i 619, objętych wykazem hipotecznym lwh 43 Mników, w którym własność jest wpisana na rzecz Stanisława Marchewki, oraz z parceli gruntowej l. kat. 620/3, objętej wykazem hipotecznym lwh 452 Mników, w którym własność wpisana jest na rzecz Bronisławy Marchewkowej,
- położonej w Mnikowie, składającej się z działki nr 1958, powstałej z części parceli gruntowej 1. kat. 1349/1, objętej wykazem hipotecznym lwh 30 Mników, w którym własność jest wpisana na rzecz Bronisławy Marchewczykowej, Piotra Marusińskiego i Stanisława Marchewki,
- położonej w Czułowie, składającej się z działki nr 776, powstałej z parceli gruntowej 1. kat. 143/52, objętej wykazem hipotecznym lwh 1103 Czułów, w którym własność jest wpisana na rzecz Józefa Madydy, mał. Apolonji Madydy i mał. Agnieszki Madydy,
- położonej w Czułowie, składającej się z działki nr 3478, powstałej z części parceli gruntowej 1. kat. 1034, objętej KW nr KR1K/00002215/4, w której własność jest wpisana na rzecz Szymona Koczwary, Jana Koczwary, Romana Koczwary, Tomasza Madydy, Jana Madydy i Izydora Marasika.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawo do opisanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
33862713
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne