Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabyca w drodze uwłaszczenia własność nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33863235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie z wniosku Karola Słapaka i Ireny Kocaj z udziałem Danuty Ożóg, Krzysztofa Kuklicza, Jerzego Słapaka, Urszuli Słapak, Bogusława Słapaka, Krystyny Kopańskiej, Tadeusza Kopańskiego, Danuty Krzynówek, Krzysztofa Krzynówka, Janusza Krzynówka, Haliny Mocek toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 592/17/P o stwierdzenie nabycia na rzecz Karola Słapaka, syna Franciszka i Albiny z domu Jania, oraz Zuzanny Słapak z domu Szwaja, córki Stanisława i Stanisławy z domu Wisła, pozostających w związku małżeńskim i w ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej nabyli na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych [Dz.U.1971, nr 27, poz. 250] z mocy prawa z dniem 4 listopada 1971 roku, tj. w drodze uwłaszczenia, własność:
a) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. KR1P/00095337/8, stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Krakowie-Kobierzynie o nr. ewidencyjnym 252/1 obr. 43 Podgórze, o powierzchni 0,0574 ha, dawna księga LWH - 198 Kobierzyn;
b) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. KR1P/00095336/1, stanowiącej nieruchomość gruntową, położoną w Krakowie-Kobierzynie o nr. ewidencyjnym 252/3 obr. 43 Podgórze, o powierzchni 0,1799 ha, dawna księga LWH - 807 Kobierzyn.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu o uwłaszczenie wskazanych nieruchomości.
33863235
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne