Ogłoszenie

Reso Europa Service Zawiadamia

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33863016
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
RESO EUROPA SERVICE SP. Z O.O.

SzczegółyBalcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce (dawniej: "BTA Insurance Company" SE Spółka europejska Oddział w Polsce) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000493693, NIP: 108-00-16-534, REGON: 147065333, unieważnia następujące druki ścisłego zarachowania:
PL/UG49
0176788, 0187329, 0201975, 0269532, 0279447, 0439107, 0192465, 0192467, 0192468, 0564183, 0546913, 0431426, 0374445, 0637568, 0122497, 0375426, 0375427, 0335999, 0486671, 0486782, 0433705, 0458015, 0158390, 0293285, 0630512, 0134343, 0134344, 0134345, 0134346, 0134347, 0134348, 0134359, 0391610, 0433684, 0600121, 0431517, 0615110, 0202014, 0202015, 0386232, 0386233, 0386234, 0386235, 0396776, 0396777, 0396778, 0396779, 0396780, 0129277, 0141574, 0141575, 0141576, 0149984, 0164524, 0164525, 0272724, 0272725, 0186282, 0354704, 0354719, 0490011, 0638488, 0363645, 0644014, 0377386, 0377387, 0377388, 0377389, 0377390, 0377391, 0377392, 0377393, 0377394, 0377395, 0257867, 0408003, 0396186, 0396187, 0396195, 0156528, 0414785, 0438891, 0438892, 0438893, 0438894, 0438895, 0330087, 0330088, 0330089, 0330090, 0344856, 0150980, 0561731, 0443399, 0327243, 0561262, 0455964, 0455965, 0455966, 0495453, 0495456, 0495457, 0495458, 0561543, 0396708, 0396709, 0396710, 0495568, 0464822, 0561108, 0163230
PL/49
0038007, 0043057, 0043061, 0043062, 0043073, 0025564, 0029111, 0029112, 0029113, 0029116, 0029117, 0040244, 0024894, 0024895, 0014932
PL-BR
079402, 079403, 099351, 099352, 099353, 099354, 099355
PLK
0048121, 0048122, 0048123, 0048124, 0048125, 0048126, 0048127, 0048128, 0048129, 0048130, 0035204, 0035208, 0035209, 0035210, 0035211, 0035212, 0035213, 0035214, 0035215, 0035216, 0035217, 0035218, 0035219, 0035220, 0052140
PL-KR
006461, 004571, 004572
PL-OCK
0027982, 0027983, 0027984, 0027985, 0027986, 0027987, 0027988, 0027989, 0027990, 0027991, 0027992, 0027993, 0027994, 0027995, 0027996, 0027997, 0027998, 0027999, 0028000, 0021539, 0021540, 0021541, 0021542, 0021543, 0021544, 0021545, 0021530, 0021531, 0021532, 0021533, 0021527, 0021528, 0016316
PL-ZK
0030823, 0030824, 0030825, 0031002, 0025290, 0024111, 0024112, 0024113, 0029012, 0032321
Balcia Insurance SE oświadcza ponadto, że nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z użyciem wyżej wymienionych druków, począwszy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
33863016
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne