Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155563
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Teresy Pielużek,
z udziałem Ewy Bielas, Katarzyny Kaleciak, Ireny Prochoń, Danuty Lewera i Stanisława Mazurka
o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiących działki nr: 674, o pow. 1,16 ha oraz 856 o pow. 0,06 ha (odpowiadające odpowiednio dawnym działkom nr 220/9 i 637), położone w obrębie 0026 Trzepnica, w gminie Łęki Szlacheckie, w powiecie piotrkowskim, w woj. łódzkim, objęte AWZ ON-4511/289/75 z dnia 31.01.1975 r. na rzecz Władysława i Apolonii małżonków Mazurek, a także stanowiących działki nr: 531 o pow. 0,27 ha; 544 o pow. 0,06 ha;
568 o pow. 0,18 ha; 688 o pow. 0,29 ha; 694 o pow. 0,22 ha i 708 o pow. 0,52 ha (odpowiadające odpowiednio dawnym działkom: 385, 354 i 373, 334, 322, 316 i 305), położone w obrębie 0003 Bęczkowice, w gminie Łęki Szlacheckie, w powiecie piotrkowskim, w woj. łódzkim, objęte AWZ
ON-4511/1276/75 z dnia 28.02.1975 r. na rzecz Władysława i Apolonii małżonków Mazurek, toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 1044/18, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa
do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą zgłosić udział
w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne