Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33864013
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Park Chopina 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 417/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Sulechów o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Filińskim (synu Antoniego i Józefy z domu Miszkiewicz), zmarłym 17 stycznia 2006 r. w Świebodzinie, ostatnio stale zamieszkałym w Karczynie nr 3 (gmina Sulechów). Spadkodawca figuruje w księdze wieczystej nr ZG2S/00009041/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie jako wyłączny właściciel nieruchomości położonej w Karczynie, składającej się z działek o numerach 17, 17/1 o łącznej powierzchni 15 arów.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy zmarłego w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku po Stanisławie Filińskim, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie.
33864013
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne