Ogłoszenie

WYSOKI TRYBUNAŁ IRLANDII

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155574
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyWYSOKI TRYBUNAŁ IRLANDII
(HIGH COURT OF IRELAND)

2018 r. nr 416 COS


Zgodnie z ustawą o zakładach ubezpieczeń z 1909 r., ustawą o ubezpieczeniach z 1989 r. oraz rozporządzeniami wdrażającymi przepisy Unii Europejskiej w sprawie ubezpieczeń i reasekuracji z 2015 r.


oraz

w sprawie proponowanego przeniesienia działalności ubezpieczeniowej przez spółkę MetLife Europe Designated Activity Company na rzecz spółki Laguna Life Designated Activity Company


ZAWIADAMIA SIĘ, że


spółki MetLife Europe DAC oraz Laguna Life DAC złożyły, zgodnie z art. 13 Ustawy o zakładach ubezpieczeniowych z 1909 r. oraz art. 41 rozporządzeń wdrażających przepisy Unii Europejskiej w sprawie ubezpieczeń i reasekuracji z 2015 r., wniosek do Wysokiego Trybunału o zatwierdzenie Planu przeniesienia portfela działalności w zakresie ubezpieczeń na życie przez spółkę MetLife Europe DAC na rzecz spółki Laguna Life DAC.
Zgodnie z postanowieniem Trybunału z dnia 28 listopada 2018 r., kopie Planu oraz dokumentów powiązanych są dostępne na stronach www.metlife.eu lub www.lagunalifedac.com.
Wniosek ma być rozpatrywany dnia 12 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 w budynku Four Courts, Dublin 7, Irlandia. Każdy może stawić się na posiedzeniu osobiście lub za pośrednictwem prawnika. Osoba, która zamierza się stawić albo posiadacz polisy, który wyraża sprzeciw wobec Planu i chce, by sprzeciw ten został odnotowany bez jego stawiennictwa w sądzie powinni przesłać pisemne zawiadomienie z uzasadnieniem na adres: McCann FitzGerald (Ref: SEB), Riverside One, Sir John Rogerson\'s Quay, Dublin 2, Irlandia lub seb@mcf.ie, do godz. 17:00 dnia 5 lutego 2019 r. Kopię pisemnego oświadczenia, które ma zostać wykorzystane na posiedzeniu, należy przesłać do kancelarii McCann FitzGerald do godz. 17:00 dnia 5 lutego 2019 r.


Informacje na temat wyniku złożenia wniosku zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne