Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33864596
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-12-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Gmina Miasta Sopotu

SzczegółyPrezydent Miasta Sopotu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART .
Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać między innymi:
- CV z fotografią z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
- autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Agencji BART na okres 5 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w formie pisemnej oraz elektronicznej;
- autorskie opracowanie koncepcji funkcjonowania Opery Leśnej, w formie pisemnej oraz elektronicznej;
Szczegóły dotyczące niezbędnych wymagań, które musi spełniać kandydat oraz wykaz dokumentów koniecznych do złożenia we wniosku znaleźć można w pełnym ogłoszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora instytucji kultury Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.sopot.pl
Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Agencji udziela Wydział Kultury i Sportu, Monika Górska, tel.: 58 52 13 678, monika.gorska@um.sopot.pl. Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Agencji BART po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Agencji BART (tel. 58 555 84 40; sekretariat@bart.sopot.pl).
Termin składania wniosków upływa z dniem 31.01.2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sopotu). Wniosek wraz załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS - Bałtycka Agencja Artystyczna BART. NIE OTWIERAĆ" na adres: Urząd Miasta Sopotu, Wydział Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub złożyć w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 16 (adres jak wyżej).
Planowany termin zakończenia postępowania konkursowego: 20.02.2019 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska przez nowego dyrektora: 1.04.2019 r.
33864596
drukuj ogłoszenie