Ogłoszenie

Starosta Grójecki głasza przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego.

mazowieckie, Grójec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33864779
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-600 Grójec
Ulica
Józefa Piłsudskiego 59
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Starosta Grójecki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 59 oraz na stronie internetowej www.grojec.pl, www.bipgrojec.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 42,15 m2 w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Mogielnickiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4308/1 o powierzchni 0,1229 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Grójcu prowadzona jest księga wieczysta RA1G/00053034/7 wraz z udziałem wynoszącym 4215/116771 części we współwłasności nieruchomości wspólnej obejmującej wspólne części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz udziałami w prawie własności nieruchomości gruntowej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 165 000,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 18 stycznia 2019 r.) - 15 000,00 zł .
Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 roku o godzinie 9 :00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 59.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 59, pok. nr 41 lub telefonicznie (048) 665 11 53 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.
33864779
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne