Ogłoszenie

OGŁOSZENIE SĄDOWE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155614
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE SĄDOWE

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych ze sprawy sygnatura akt II K 22/18 prowadzonej
przed tutejszym sądem, zaś w postępowaniu przygotowawczym w Prokuraturze Okręgowej
w Tarnobrzegu I Wydział Śledczy pod sygnaturą akt V Ds.33.2015.S, iż w dniach 25 stycznia 2019 roku, 31 stycznia 2019 roku, 18, 25 i 28 lutego 2019 roku, o godz.9.00 w sali 201
II piętro budynku Sądu odbędą się terminy rozprawy głównej przeciwko Wiesławowi W., oskarżonemu o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 297 § 1 kk, art. 273 kk, art. 300 § 2 kk, art. 586 ksh, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 218 § 1a i 3 kk, art. 300 § 1 i § 2 kk.

Pouczenie:
1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).
2. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego
bez przeprowadzenia rozprawy w całości, jeżeli nie sprzeciwiają Się ternu prokurator,
a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art. 387 § 2 k.p.k.).
3. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w rozprawie jeżeli się stawi i pozostać na sali,
choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go
w pierwszej kolejności (art. 384 § 2 k.p.k.).

 

 

drukuj ogłoszenie