Ogłoszenie

Nabór wniosków na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33867864
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków
Na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne.
Działanie:
Oś priorytetowa 6 Rynek pracy
Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
Nabór nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18.
Dla kogo?
O dofinansowanie ubiegać się mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
Na co?
W ramach konkursu można realizować wsparcie na rzecz:
1. MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
2. Rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym
w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.
Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt z każdego z 6 podregionów:
Podregionu kaliskiego,
Podregionu konińskiego,
Podregionu leszczyńskiego,
Podregionu pilskiego,
Podregionu poznańskiego,
Podregionu miasta Poznań.
Kiedy?
Nabór od 31 stycznia 2019 r. od godziny 00.00 do 28 lutego 2019 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronach internetowych www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
Konkurs nie jest podzielony na rundy.
33867864
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: