Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie niruchomości polożonej w Sąspowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33868097
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 949/18/K toczy się postępowanie z wniosku Gminy Jerzmanowice-Przeginia przy uczestnictwie Sylwii Boroń, Daniela Rusek, Eugeniusza Rusek, Józefa Rusek, Jacka Żmii, Haliny Żmii, Joanny Oczki, Małgorzaty Krawczyk, Edyty Ostachowskiej i Eugenii Krawczyk o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawca Gmina Jerzmanowice-Przeginia wniósł o stwierdzenie zasiedzenia w częściach ułamkowych na rzecz uczestników nieruchomości położonej w Sąspowie, Gminie Jerzmanowice-Przeginia, składającej się z działki ewidencyjnej nr 883/2 o powierzchni 63,6870 ha, brak księgi wieczystej. Działka posiada nieuregulowany stan prawny i stanowi część dawnej działki serwitutowej przynależnej do osady włościańskiej wsi Sąspów. W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33868097
drukuj ogłoszenie