Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Dworcowej 7

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33868228
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę XII Ns 241/18/P z wniosku Jolanty Zawartczyńskiej z udziałem Biszko Lippermana, Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Dworcowej 7, na której znajduje się działka nr 15/10 o pow. 144 m2 oraz działka nr 15/59 o pow. 9 m2, obr. 52 Podgórze, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33868228
drukuj ogłoszenie